Kontrola plynových a elektrických rozvodov

SLOVENSKO

Skupina spoločností z technického smeru, zameraná na komplexnú starostlivosť o vyhradené technické zariadenia, ktorá pôsobí na celom území Slovenskej republiky