O nás

KONTROLA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV

SLOVENSKO

Naším najdôležitejším poslaním je bezpečnosť a prevencia.

Medzi naše hlavne činnosti patria odborne prehliadky a odborne skúšky, servis a oprava, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení.

Zastrešíme všetko potrebné

Služby

Kontroly elektrických rozvodov

pravidelná kontrola a predchádzanie haváriám 

Revízie elektrických zariadení

odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

Servis elektrických zariadení

starostlivosť a údržba elektrických zariadení a spotrebičov

Opravy a rekonštrukcie elektriny

odstraňovanie závad zistených pri revízií, opravy elektrických zariadení a kompletné rekonštrukcie elektrických rozvodov

Zákaznícka linka

Poruchová linka

,,Práca sme my“

Naša spoločnosť vznikla spojením technického smeru, projektového manažmentu a obchodu. Jej základ tvoria jednotlivci, z ktorých každý je poverený riadením jednej z týchto oblastí a to za jediným účelom – zastrešiť kompletnú starostlivosť a servis v oblasti elektriny.

Uprednostňujeme primárne dlhodobé obchodné vzťahy a kvalitu pred kvantitou. Našim zákazníkom spolu s našimi partnermi poskytujeme vždy kompletné riešenia podľa ich požiadaviek a preberáme všetky ich povinnosti v technickej oblasti.

Vďaka našim partnerom z Technickej inšpekcie, a.s. tiež poskytujeme kompletné informácie a konzultácie, aktívne zvyšujeme povedomie a informovanosť prevádzkovateľov v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických na Slovensku.

Našim zákazníkom sme k dispozícii sedem dní v týždni. Či už cez prázdniny, či sviatky a to na celom území Slovenskej republiky

Staráme sa už o viac ako

0
Bytových domov

Trápi vás elektroinštalácia v zlom stave?

Elektrické rozvody môžu byť často nevyspytateľným problémom, najmä ak sú staré, dlhodobo zanedbané a hlavne ak je ich inštalácia vykonaná neodborným spôsobom. 

Tak isto poruchy a havárie, by mal odstraňovať len odborný pracovník aby sa predišlo zraneniam osôb a škodám na majetku.

V oboch prípadoch môžete využiť našu poruchovú linku s 24 hodinovým servisom

Poruchová linka

Partneri

Naším najdôležitejším poslaním je bezpečnosť a prevecia. Našou hlavnou činnosčou sú kontroly plynových rozvodov, meranie úniku plynu a predchádzanie haváriam.

© 2021 – 2024 KPER.sk | Všetky práva vyhradené

Vytvorené a spravované spološnosťou TRUEStudio s.r.o.